loonadministraties


Novacount verzorgt, indien u personeel in dienst heeft, ook uw loonadministratie. Ook indien u geen klant bij ons bent, kunnen wij voor u uw loonadministratie verzorgen. De kosten hiervoor zijn voor zowel de klanten als de niet–klanten gelijk en u betaalt per loonstrook per maand.

Voor dit tarief verzorgen wij het volgende:

  • De maandelijkse (4-wekelijkse) loonstrookjes voor uw personeel
  • Het periodiek verstrekken van de betaalslips (overzicht van de uit te betalen salarissen)
  • Het verzorgen van de aangifte loonheffingen
  • Het verzorgen van de eerstedagsmelding (indien van toepassing)
  • De jaaropgaven voor uw werknemers

Daarnaast adviseren wij ook op het gebied van personeelsvraagstukken. Hierbij richten we ons op zowel instroom, doorstroom als uitstroom.